Βιοχημικές

 

Οι βιοχημικές εξετάσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην άμεση διερεύνηση της λειτουργίας του οργανισμού ελέγχοντας την ηπατική, τη νεφρική, την καρδιακή λειτουργία, το λιπαιμικό προφίλ, την ανοχή στη γλυκόζη.

 

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας να σας ενημερώσουμε ειδικά για την προετοιμασία που απαιτείται αναλόγως της εξέτασης στην οποία θα υποβληθείτε.

 

Στις βιοχημικές εξετάσεις περιλαμβάνονται:

Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας

Σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, τρανσαμινάσες, αλβουμίνη, αμυλάση, LDH, γ-GT, ALP, κρεατινίνη, ουρία, χολερυθρίνη κ.ά.

Διάγνωση και παρακολούθηση διαβήτη

Καμπύλη σακχάρου, μέτρηση HBA1C (γλυκοζιωμένης αιμοσφαιρίνης).

Δείκτες καρδιακής λειτουργίας 

CK-MB,τροπονίνη.

Δείκτες ηπατικής λειτουργίας

Τρανσαμινάσες, ALP, γGT, LDH, 5NU

Δείκτες νεφρικής λειτουργίας

Κρεατινίνη, ουρία, ουρικό οξύ, κάθαρση κρεατινίνης

Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών 

K, Na, CI, Ca

Διερεύνηση αναιμίας

Προσδιορισμός φερριτίνης, φυλλικού οξέος, βιταμίνης B12, TIBC

Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων

Cu όρου, ούρων, Pb, Se,  Mg

Προσδιορισμός βιταμινών και πρωτεϊνών

Βιταμίνη 25(ΟH)D, φυλλικό οξύ, τρανσφερίνη, φερριτίνη, CRP κ.α.

Εξετάσεις ούρων 24h

Mg, Phos, TP, UA, Ur, Ca, Crea, clearance κρεατινίνης κ.ά.

 

Στόχος του βιοχημικού εργαστηρίου μας είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενων και η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους ασθενείς μας.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Μικροβιολογικό

Στο Εργαστήριό μας αναλαμβάνουμε μικροβιολογικές, αιματολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές  εξετάσεις, εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εξετάσεις ελέγχου θρομβοφιλίας, εξετάσεις πήξης αίματος, καλλιέργεις βιολογικών υγρών.

2019 mikroviologikokalamaria. Δημιουργία WebGrowth.gr